Liikunnallinen päiväkoti Ilopirpana - Lehmiranta

Lehmirannan yksikkö on syksyllä 2014 avattu uusi liikuntapainotteinen yksikkö. Toimimme omakotitalossa aivan Raahen kaupungin keskustan tuntumassa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Päivähoitopaikkoja on 16 lapselle. Tarjoamme korkeatasoista päivähoitoa ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilökunnan kanssa 1-6 vuotiaille lapsille. Toimintamme on monipuolisesti lapsen kasvua ja kehitystä tukevaa, innostavaa ja yhdessä olemisen ohessa yksilöllisyyteen perustuvaa päicväkodin arkipäivää.

Liikuntapainotteisuus näkyy toiminnassamme päivittäin, viikkotoiminta on suunniteltu niin, että viikkoon sisältyy paljon monipuolista lapsille suunnattua liikuntaa. Hyödynnämme lähialueiden maastoja, urheilukenttää, läheisen koulun liikuntasalia sekä uimahallia. Henkilökuntamme on käynyt Nuori Suomi-järjestön Liikuntaleikkikouluohjaajan koulutuksen josta saammekin paljon vinkkejä ja virikkeitä viikottaiseen toimintaamme.

Yhteistyö vanhempien kanssa on lapsen hyvinvoinnin kannalta tärkeää, sillä molemminpuolinen luottamus ja yhteiset tavoitteet auttavat lasta sopeutumaan päiväkotiin ja tukemaan kehitystä. Yhteistyö alkaa yhteisellä tutustumisella päiväkotiin, perheeseen ja lapseen. Päiväkodissa on omat toimintatavat, joihin on hyvä tutustua myös lapsen kanssa yhdessä. Lapsen eri kehitysvaiheissa arvostamme avointa keskustelua vanhempien kanssa kasvatuskumppaneina.

Päiväkodissamme ruoka valmistetaan itse, noudatamme viiden viikon kiertävää ruokalistaa joka on suunniteltu ravintosuositusten mukaisesti.


LIIKUNNALLINEN PÄIVÄKOTI
ILOPIRPANA - LEHMIRANTA
Maakarinkatu 17, 92130 RAAHE
(Lehmiranta)
Puh. 040 159 0860
paivakoti@ilopirpana.fi